Whiskyns historia - Tillverkning - Områden - Whiskyskola-Masterkurs

whiskyfakta

Whisky från början

Den första skotska dokumentationen om - uisge beatha, aqua vitae - whisky - återfinns redan 1494 i en inköpslista hos en broder John Cor från klostret Lindores i Fife. Han skulle troligen göra aqua vitae-sprit-brännvin för alkemiska övningar och eventuellt livselixir, inte drycken - whisky som vi känner den. Oftast var det munkar och präster som på den tiden satt inne med kunskaperna - i de mest skilda ämnen. På senare tid har irländarna ifrågasatt om det var skottarna som var först på plan då det gäller whisk(e)y - de flesta munkarna fanns ju på Irland och därmed kunskapen... dessutom kristnades skottarna av iriska munkar...

Läs och lär dig mer under rubrikerna ovan..eller boka whiskyskolan!